Akce prodloužena do nedělní půlnoci 14.7. (23:59) Slevy až -22% na vybrané položky.

Masážní vany

Masážní vana
 

Při jejím používání přejeme klid a pohodu, radost z vířící vody i uvolnění doprovázející perličkovou lázeň. A to, aby se i v tomto případě naplno rozvinul relaxační nebo dokonce léčebný efekt. Naše hydromasážní vany jsou sice určeny především k dennímu používání v koupelnách běžných domácností, avšak typy vybavené technologií třídy LUX velmi dobře slouží i k profesionálnímu nasazení ve fitness centrech, hotelech vyšších kategorií a zejména v rehabilitačních a dalších léčebných zařízeních.

Stavební a montážní příprava Instalaci vany provádějte zásadně do zednicky začištěných prostor, s vyvedeným přívodem vody, připraveným zaústěním odpadu a provedenou elektrickou instalací. Vyhnete se tak nebezpečí poškození vany. Napojení a vývody musí být vždy dimenzováno a rozmístěny v souladu s návodem na užití vany a doporučením výrobce. Případné nejasnosti konzultujte s výrobcem.

UPOZORNĚNÍ -  Vana nesmí být zazděna tak, aby obklad jakkoliv bránil jejímu případnému vyjmutí. Příčka čelního obezdění musí být obložena jak z boku, tak v celém rozsahu horní plochy. Vana je do svého lůžka vsazována shora a utěsněna po obvodu silikonovým tmelem. Vždy musí být zajištěna možnost jejího vyjmutí bez porušení stavebních prvků (příčka, obklad, dlažba). Vana nesmí být zavěšena jen za obvodovou hranu, bez použití opěrných nožiček nebo rámu. Z důvodu správné údržby agregátů, po uvedení vany do provozu, musí být trvale zajištěn přístup k čerpadlu, kompresoru, elektrickému rozvaděči a ovládacím prvkům!

Na prosklenou část vany se nesmí sedat ani jinak nadměrně tuto část zatěžovat! Za prosklenou část vanu nepřesouváme a netaháme! – Mohlo by dojít k poškození těsnosti vany.

DOPORUČUJEME: Před instalací vany osadit koupelnové doplňky nad vanový prostor a volit takové, které nemají volně ložené těžké části. Náhodným pádem nástroje při montáži nebo těžší volné částí doplňku do vany by mohl být zbytečně poškozen povrch akrylátu.

Příprava přívodu vody a odpad

V případě volby jakéhokoliv druhu stojánkové baterie vyveďte teplou a studenou vodu (vřazením kohoutu s možností uzavření vody. V prostoru pod vanou, pokud možno v blízkosti umístění baterie ve výšce 30cm nad podlahou a 100cm od rohu. Odpad o průměru 40 mm musí být vyveden z podlahy nebo ze zdi co nejtěsněji nad povrchem, optimálně ve vzdálenosti cca 30 cm od výtoku vany. Elektroinstalace a dimenzování elektrického jištění Zařízení je nutno připojit na samostatně jištěný okruh elektrického vedení s proudovým chráničem 30 mA se zpožděním a adekvátním jističem jehož jmenovitou hodnotu je nutné stanovit součtem hodnot proudů Σ I *A+ těch zařízení které jsou součástí instalovaného systému (Tab. 1). Příslušné hodnotě celkového proudu odpovídá použitý přívodní kabel (Tab. 2). Přívodní kabel musí být vyveden v prostoru ve výšce 30cm nad podlahou a 100cm od rohu zakončen zásuvkou .

PROVOZNÍ POKYNY

Obsluha hydromasážní vany není komplikovaná. Protože její funkce rozšiřují původní funkci koupací vany a také vlastnosti akrylátu jsou odlišné od vlastností klasických povrchů van, dodržujte trvale dále uvedené pokyny. Tím přispějete k prodloužené životnosti a spolehlivé funkci vany.

1. Vodu do vany napouštějte nejméně 3 cm nad nejvýše instalovanou trysku. Tím zajistíte optimální činnost čerpadla.

2. Pomocí hydromasáže prováděné připojenými k vodnímu čerpadlu je prováděna klasická vodní masáž kůže, podkoží i hluboko uložených svalových vrstev.

3. Snadným ovládáním oka výtoku zasazeného do těla trysky směrujete masážní proud vody. Dbejte o to, aby silný proud dlouhodobě směřoval šikmo k povrchu těla. Obtékáním těla pulzujícím proudem je podporována výměna krve v cévním řečišti a docilován optimální efekt hydromasáže kůže a podkoží.

4. Sílu proudu je možno regulovat pomocí pneumatických nebo elektronických ovladačů umístěných na okraji vany. Funkce ovladače je založena na přiměšování vzduchu do vodního proudu.

5. Optimální teplota pro hydromasážní koupel je 36º - 38ºC. Pro zvýšení osvěžujícího účinku je možno teplotu vody přiměřeně snížit.

6. Pro duševní relaxaci je určen systém perličkové lázně sestávající z kompresoru a soustavy vzduchových trysek, pomocí kterých je stimulován povrch kůže a celé tělo odspodu nadnášeno. Výsledkem je komplexní vjem se silným zklidňujícím účinkem "pocitu beztíže".

7. Intenzitu perličkové lázně lze regulovat výhradně pomocí elektronického ovládání viz. „Uživatelský návod pro ovládání hydroterapeutického masážního systému“.

8. U van vybavených osvětlením nepovolujte kryt světla při napuštěné vaně.

9. Nikdy nezakrývejte sací mřížku, zamezili byste tím přístupu vody k čerpadlu, což by mohlo být příčinou jeho zničení.

HYDROTERAPIE (vodoléčba) Na úvod bychom chtěli upozornit, že je vhodné respektovat přirozené limity spojené s aplikací vodní masáže a předejít tak částečnému znehodnocení jejího ozdravného efektu. 37°C, ideální teplota pro tělo i "duši" Konzervativci tvrdí, že teplota léčebné lázně musí být udržována na 37°C (mírně zvýšená tělesná teplota), ale variace v rozsahu několika stupňů je bezesporu zcela přijatelná. Chladnější voda (ale ne více než 32°C) bude mít vliv na postavu a držení těla. Stimuluje krevní oběh a celkově osvěžuje. Teplejší voda (do 40°C) snižuje napětí svalů a podporuje také psychické uvolnění, vítané na konci pracovního dne. Má zklidňující, sedativní účinek. Správné dávkování Tělo aktivně přijímá pozitivní působení intenzivní vodní masáže jen po dobu cca 20 minut. Setrvání ve vodě po delší dobu nepřináší žádný další léčebně masážní efekt. Přesto ale ještě určitý pozitivní vliv může mít nad rámec zmíněného dvacetiminutového intervalu ještě relaxační vliv perličkové lázně u kombinovaných hydromasážních zařízení. Ať už máte k dispozici právě takové, či nikoliv, je v každém případě velice důležité nějakou dobu po hydromasážní koupeli relaxovat, když ne v perličce, tak například v lehátku nebo pohodlném křesle, zabaleni do froté osušky nebo volného županu po vaší koupeli. Správné načasování Aby vaše tělo přivyklo hydroterapii, doporučují specialisté zahájit celou léčebnou kůru relativně intenzívním adaptačním programem. A sice tak, že absolvujete lázeň každodenně po sedm po sobě jdoucích dní. Pokud po tomto úvodu nebudete sami dále pociťovat potřebu každodenní hydromasáže (například u sportovců nebo těžce fyzicky pracujících lidí), potom je možno přejít na režim dvou až tří hydromasážních terapeutických domácích "seancí" v týdnu. Vztah k vybavení koupelny a osobní hygieně Samozřejmě v bytě vedle hydromasážní nebudete už potřebovat další vanu. Běžnou očistnou koupel včetně oblíbené pěny můžete praktikovat v hydromasážní vaně při vypnutém hydromasážním systému. Přidáváním nepěnivých kosmetických prostředků, například esenciálních olejů (pozor na zanášení systému hydromasážního rozvodu a zařízení), se efektivita hydromasáže zvyšuje. Pokud nejste alergiky, poraďte se specialistou a zkuste přidat do koupele některý z nich k dosažení požadovaného efektu. Vodní masáž pro každý věk, muže i ženy Správně prováděná vodní masáž je bezpečná pro každého zdravého člověka, pokud jsou dodržovány přijatelné teplotní podmínky a délka jednotlivé koupele, pak šetrné a přirozené působení hydromasáže prospívá lidem každého věku. Je-li aplikována správně, podporuje hydromasáž vývoj a růst u dětském věku, pomáhá dospělým vyrovnávat se stresem, podporuje krevní oběh, snižuje napětí ve svalech a zvyšuje kloubní pohyblivost.

Snadná údržba Hydromasážní vany jsou vyráběny z akrylátové desky o výchozí tloušťce stěny 3,2 - 5 mm. Akrylát je neporézní materiál. Při snadné a pravidelné údržbě se na něm neudrží kolonie mikroorganismů nebo plísní. Těla trysek jsou vyrobena z antikorozního materiálu, nevyžadujícího žádnou zvláštní péči. Měkčí voda je vhodnou prevencí tvorby vodního kamene, ale ani běžná tvrdší voda není na překážku, pokud, dle potřeby, provedeme propláchnutí a povrchovou údržbu systému příslušnými přípravky odstraňujícími vodní kámen.

• Malá spotřeba energie

Hydromasážní vana ve skutečnosti spotřebovává méně vody, nežli klasická koupel, kdy velká část lidí odpouští vodu a připouští novou, aby tak upravila teplotu koupele při delším pobytu ve vaně. Recirkulace vody v hydromasážní vaně, možnost jejího dohřevu, doporučená délka masážní koupele i mnohem lepší izolační vlastnosti, nežli mají litinové nebo plechové vany, to vše v souhrnu znamená výrazně menší energetickou náročnost na koupel.

PÉČE A ÚDRŽBA

Běžná údržba Pro běžné čištění vany doporučujeme používat vodu s octem. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čistící prostředky a čistící písky. V oblasti, kde se vyskytuje tvrdá voda, zabráníte častějším čistěním usazování vodního kamene. Pro udržení lesku můžete použít speciální vosk na akrylátové sanitární předměty. Použití běžných vosků na automobily se z hygienických důvodů nedoporučují (nebezpečí alergické reakce nebo prostého podráždění kůže dráždivými chemikáliemi). Skvrny Objeví-li se na povrchu vany přes pravidelně prováděnou údržbu obtížně odstranitelné skvrny, nejprve se je pokuste odstranit jemným tekutým pískem nebo otřít lihovým rozpouštědlem. Jemný tekutý písek je také vhodný k odstranění mýdlového filmu z povrchu vany. K čištění používejte vždy jemné mycí houbičky, případně jelenici, nikdy nepoužívejte drátěnku, čistící písek nebo jiné pomůcky s ostrým povrchem. Povrch vany je možno přeleštit flanelem a voskem.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte k čištění odbarvovače, aceton, toluen, ředidla na syntetické laky a další organická rozpouštědla. Použitím nevhodného čističe dochází k poškození struktury, na které se nevztahuje záruka. Čištění trysek a potrubí Při čištění oběhového systému postupujte následovně: naplňte vanu horkou vodou a přidejte 2 - 3 polévkové lžíce octa, pro dezinfekci je možno použít některý přípravek s obsahem chlóru, desinfekční přípravek doporučený výrobcem případně SAVO v příslušném ředění. Spusťte oběh cca na 10 minut. Vypusťte teplou vodu, nahraďte ji vodou studenou. Opět spusťte oběh tentokrát na cca 5 minut. Vypusťte vanu.